ทัวร์สเปน มหัศจรรย์...แกรนด์สเปน ดินแดนแห่งอารยธรรมและสถาปัตยกรรม

จำนวนการเข้าขม 8 ครั้ง
ทัวร์สเปน มหัศจรรย์...แกรนด์สเปน ดินแดนแห่งอารยธรรมและสถาปัตยกรรม - ริณนาญาทัวร์
รหัสทัวร์
008-7306
วันที่เดินทาง
มี.ค.67
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Emirates (EK)

ไฮไลท์

  • เมืองบาร์เซโลน่า • คาซ่า มิลา • คาซ่า บัตโล่ • อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส • ถนนคนเดินลารัมบลาส    
  • สวนสาธารณะ ปาร์ค กูเอล • มหาวิหารซากราดาฟามิลิอา • นั่งกระเช้าสู่เขามอนต์เซอร์รัต • เมืองซาราโกซ่า    
  • มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์แห่งซาราโกซ่า • กรุงมาดริด • พิเศษชมโชว์ ระบำฟลามิงโก้   
  • มหาวิหารแห่งโตเลโด • กรุงมาดริด • ประตูพระอาทิตย์ ปูเอร์ตา เดล โซล • อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่
  • Kilometer Zero • พลาซ่ามายอร์ • ตลาดซานมิเกล • สะพานโบราณโรมัน • อาสนวิหารซานตามาเรีย
  • วิหารใหม่ซาลามังกา • บ้านเปลือกหอย • กรุงมาดริด • พลาซ่า เดอ เอสปาน่า • พระราชวังหลวงแห่งมาดริด
  • เมืองเซโกเบีย • สะพานส่งน้ำโบราณ • จัตุรัสอาโซเกโฆ • หมู่บ้านลาส โรซาส

แผนการเดินทาง

21.30 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW S เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน

01.05 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

07.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK185

12.25 น.    เดินทางถึง สนามบินบาร์เซโลน่า เอล แปรต (Barcelona–El Prat) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่าง ๆ หลายครั้ง รวมทั้งฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1640

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ คาซ่า มิลา (Casa Mila) หรือลา เปเดอรา (La Pedrera) ตึกประหลาดที่มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดสะดุดตา อีกหนึ่งผลงานของสถาปนิกชื่อดัง “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)” แรงบันดาลใจของ Casa Mila มาจากธรรมชาติ คลื่น ภูเขา การทาสีผนังด้านในให้เหมือนอยู่ในทะเล หรือทาสีเพดานเป็นรูปดอกไม้สีสันสวยประหลาด

ใกล้กันนำท่านชมกับตึกประหลาดอีก 1 แห่งคือ คาซ่า บัตโล่ (Cas Battlo) สร้างครั้งแรกเมือปี ค.ศ. 1877 จากนั้นได้รับการออกแบบใหม่ในปี ค.ศ. 1904 และได้รับการตกแต่งใหม่หลายครั้ง อีกหนึ่งผลงานของสถาปนิกชื่อดัง “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)” เดิมเป็นพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้เช่าอพาร์ตเมนต์ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ด้านหน้าของบ้านสไตล์โมเดิร์นนิสต์หลังนี้ตกแต่งด้วยหน้าต่างรูปไข่ ด้านหน้าส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคที่หลากสี ที่เริ่มต้นด้วยโทนสีส้มทองและกลายเป็นสีฟ้าอมเขียว

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินลารัมบลาส (La Rambla) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ตลาด Mercat de la Boqueria ถนนมีความยาวตั้งแต่จัตุรัส Pizza Catalunya ไปถึงท่าเรือ Port Vell เป็นระยะทางกว่า 1 กม. ถนนคนเดินแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบรรดานักท่องเที่ยว ใกล้กันจะพบกับ อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Columbus Monument) อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสูงถึง 60 เมตร และถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่บุกเบิกทวีปอเมริกาเหนือในปี ค.ศ.1492 รูปปั้นนี้แกะสลักโดย Rafael Atché รูปปั้นโคลัมบัสที่ชี้ไปยังโลกใหม่ด้วยมือขวา หากในวันนั้นมีการแข่งขันฟุตบอลนัดใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ชาวเมืองในพื้นที่จะออกมาร่วมฉลองชัยชนะกันบนถนนแห่งนี้หลังจากจบการแข่งขัน

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สวนสาธารณะ ปาร์ค กูเอล (Park Güell) ถูกสร้างในปี 1900 โดยใช้เวลาถึง 14 ปี ในการสร้าง สวนเก่าแก่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาคาร์เมล ด้วยศิลปะงานโมเสคและเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปนิกชื่อดัง “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)” นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้ทำการยกย่องให้สภานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกอีกหนึ่งสถานที่ในประเทศสเปนอีกด้วย และเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลนา จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือ “มังกรโมเสค (Mosaic dragon)” ไต่คลานบนบันไดน้ำพุ จากมุมนี้เราสามารถเห็นวิวของเมืองบาร์เซโลนาได้อย่างกว้างขวางแถมยังเห็นวิวทะเลอยู่ไกลๆ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหาวิหารซากราดาฟามิลิอา หรือ ซากราดาฟามิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์เก่าแก่ที่ใช้เวลาสร้างมายาวนานมากเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ มหาวิหารแห่งนี้ออกแบบโดย “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)”  เป็นผลงานในแนวมูดาร์นิซมา ซึ่งเป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นนวศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาตาลุญญา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขามอนต์เซอร์รัต (Montserrat Mountain) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) แห่งแคว้นกาตาลุญญาหรือคาตาโลเนีย (Catalonia) เป็นที่ตั้งของ ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต (Santa Maria de Montserrat)

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนำท่าน นั่ง Cable Car กระเช้าขึ้นสู่ เขามอนต์เซอร์รัต (Montserrat Mountain) โดยกระเช้า มหาวิหาร ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 11 และสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 20 ภายในมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐาน รูปปั้นพระมารดาแห่งมอนต์เซอรรัต หรือ พระแม่มารีดำ (Black Madonna) อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของคาตาโลเนียและสถานที่แสวงบุญที่มีชื่อเสียงของสเปน โดยรอบมีโบสถ์ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม ห้องสมุด และสำนักนักบวช

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) ) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.40 ช.ม.) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นอารากอนของประเทศสเปน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอโบรและแควสาขาอูเอร์บาและกาเยโก ในหุบเขาตอนกลางของแคว้นซึ่งมีภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ทะเลทราย ป่าหนาทึบ ทุ่งหญ้า ไปจนถึงทิวเขา

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of our lady of the pillar) หรือ ซานตามาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก สถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค มหาวิหารนี้สร้างทับโบสถ์หลังแรก มีขนาด 8,318 ตารางเมตร ใช้เวลาสร้าง 191 ปี ช่วงปี ค.ศ.1681–1872

ตามตำนานสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า นักบุญยากอบองค์ใหญ่อัครสาวก (St. Apostle James the Greater) เป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ซีซาเรากุสต้า (Caesaraugusta เป็นชื่อเดิมของเมืองซาราโกซ่า) กระนั้นงานแพร่ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งท่านเห็นพระนางมารีย์มาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุงเยลูซาเล็ม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกับที่เป็นที่เคารพนับถือกันในซาราโกซ่า

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมาดริด (Madrid) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3.20 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน และในเขตเมืองยังเป็นอันดับที่ 3 ของยุโรป รองจากกรุงลอนดอน และกรุงปารีส อีกด้วย กรุงมาดริด

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ!! นำท่านชมโชว์ ระบำฟลามิงโก้ ศิลปะระบำสเปน มรดกแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขนานนามโดยองค์การยูเนสโกหนึ่งในการแสดงที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วโลก ทั้งท่วงท่าการร่ายรำประกอบเสียงดนตรีที่เร้าใจสนุกสนาน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโตเลโด (Toledo) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนเนินเขา มีทั้งภูเขาและแม่น้ำเป็นกำแพงธรรมชาติล้อมรอบ มีป้อมปราการ มีกำแพงเมือง มีประตูเมืองกั้นเขตเมืองเก่าอีกชั้น ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย

นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งโตเลโด (Toledo Cathedral) ที่เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1227 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1493 ซึ่งสร้างขึ้นจากที่ตั้งของมัสยิดเดิม เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาธอลิกในเมืองโตเลโด เป็นมหาวิหารที่มีความโดดเด่นด้วยความงามของศิลปะและสถาปัตยกรรม ศิลปะโกธิกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 มีต้นกำเนิดจากชาวมัวร์ แต่ส่วนหลักถูกสร้างขึ้นในปี 1559

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริด (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) ชม ปูเอร์ตา เดล โซล (Puerta del Sol) หรือประตูพระอาทิตย์เป็นจัตุรัสสาธารณะกลางกรุงมาดริด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และมีผู้คนพลุกพล่านที่สุดในเมือง ในย่านแห่งนี้มีร้านค้า ร้านอาหารให้เลือกมากมาย

ใกล้กันท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากดังไปทั่วโลก อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่ (El Oso y el Madroño) และฝั่งตรงข้าม ปูเอร์ตา เดล โซล มีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ สัญลักษณ์แผ่นหินบนทางเท้า (Kilometer Zero) ที่เก่าแก่มีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กม.จากการวัดถนนในแนวรัศมีทุกเส้นในสเปน ซึ่งแสดงให้เห็นโดยแผ่นป้ายบนพื้นของจัตุรัสซึ่งระบุจุดที่แน่นอนของกม.0 ก่อตั้งในปี ค.ศ.1857

หรือเดินเล่นที่ พลาซ่ามายอร์ (Plaza Mayor) เป็นพื้นที่สาธารณะที่สำคัญในใจกลางกรุงมาดริด สร้างขึ้นครั้งแรก ค.ศ. 1580 – 1619  ซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลจากปูเอร์ตา เดล โซล โดยรอบๆมี ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เครื่องของที่ระลึก และร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

จากนั้นให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยบริเวณใกล้เคียงมี ตลาดซานมิเกล (Mercado San Miguel) เป็นตลาด ในอาคารที่มีหลังคากระเบื้องสีน้ำตาล มีความเก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1915  มีร้านอาหารหลากหลายมาก ที่นี่เป็นทั้งแหล่งช็อปปิ้ง ตลาดนัด ถนนคนเดิน มีซุ้มและโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร มีทั้งอาหารท้องถิ่นสเปน อาหารเอเชีย อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอรี่

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นเมนู Paella ข้าวผัดสเปน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซาลามังกา (Salamanca) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.20 ช.ม.) เป็นเมืองหลักของจังหวัดซาลามังกาในแคว้นกัสติยาและเลออน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส ซาลามังกาตั้งขึ้นก่อนสมัยโรมโบราณโดยชาวเคลติเบเรียนเผ่าหนึ่งชื่อ วักไกอี (Vaccaei) โดยเป็นหนึ่งในสองป้อมปราการที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันดินแดน เมืองนี้เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะศูนย์กลางการค้า ในสมัยโรมัน ซาลามังกามีชื่อเรียกว่า "ซัลมันตีกา" (Salmantica) จากนนั้นนำท่านชม สะพานโบราณโรมัน (Puente romano de Salamanca) เป็นสิ่งหนึ่งที่รอดมาได้จากอดีตของซาลามังกาเมื่อครั้งเป็นที่ตั้งรกรากของชาวโรมัน โดยเป็นสะพานหินแกรนิตที่มีโครงสร้างโค้ง 26 จุดที่ทอดข้ามแม่น้ำตอร์เมส โครงสร้างโค้ง 15 จุดทางด้านตัวเมืองเป็นของเดิมจากโรมัน ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ยังคงใช้เส้นทางสายนี้เพื่อเดินทางเข้าไปในใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของซาลามังกา

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าชม อาสนวิหารซานตามาเรีย (Catedral Vieja de Santa Maria) หรือที่รู้จักกันในชื่ออาสนวิหารเก่า ถูกสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 12 เป็นสถาปัตยกรรมแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ผสมกับโกธิก เพื่ออุทิศให้กับซานตามาเรียเดลาเซเดข้างกันจะเป็น วิหารใหม่ซาลามังกา (New Cathedral) อาสนวิหารหลังใหม่เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง เริ่มต้นก่อสร้างปี ค.ศ. 1513 - ค.ศ. 1733 ลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างโกธิก เรอเนซองซ์และบาโรก

จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยใกล้กันจะมี บ้านเปลือกหอย The House of Shells (Casa de las Conchas) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในซาลามังกา เป็นคฤหาสน์หรูหราที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15-16 จุดเด่นคือผนังด้านหน้าอาคารที่ตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปเปลือกหอยเชลล์ถึง 300 ชิ้นทั่วผนัง อาคารมีรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างโกธิก เรอเนสซองส์ และมูเดจาร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทหารแห่งซันติอาโกที่มี Talavera Maldonado เจ้าของคฤหาสน์คนแรกเป็นผู้บังคับบัญชา ภายหลังการเสียชีวิตของเขา คฤหาสน์ก็ตกเป็นของ Rodrigo Arias Maldonado ลูกชายของเขาเองในปี 1517

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริด (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.20 ช.ม.)

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พลาซ่า เดอ เอสปาน่า (Plaza de España) เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมาดริด ใจกลางจัตุรัสคืออนุสาวรีย์ที่ประกอบด้วยเสาหินที่มีรูปปั้น มิเกล เด เซร์บันเตส เป็นนักเขียนชาวสเปน มีผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า และมีประติมากรรมสำริดของ ดอนกิโฆเต้และซานโช ปันซา อยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าด้านหน้าของอนุสาวรีย์ ส่วนด้านข้างจะประติมากรรมหินของ Aldonza Lorenzo ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้อยู่ติดกับตึกระฟ้าที่โดดเด่นที่สุดสองแห่งของมาดริด

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงแห่งมาดริด (Royal Palace of Madrid) เป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สเปนที่เมืองมาดริดแม้ว่าปัจจุบันจะใช้สำหรับพิธีการของรัฐเท่านั้น เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่และเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ภายในพระราชวังหลวงแห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา ถูกออกเเบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ที่เน้นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยนเเละฝรั่งเศส จึงมีลักษณะคล้ายๆ กับพระราชวังเเวร์ซายน์ที่ฝรั่งเศส

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซโกเบีย หรือเซโกเวีย (Segovia) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเอเรสมา กับแม่น้ำกลาโมเรส ที่ตีนเขากวาดาร์รามา เป็นเขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเป็นแหล่งมรดกโลกตามการประกาศจากองค์การยูเนสโก

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนูหมูหันสไตล์สเปน

นำท่านชม สะพานส่งน้ำโบราณ (Aqueduct of Segovia) เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้มากที่สุด สร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมันขณะที่กำลังขยายอำนาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำฟรีโอ (Río Frío) ซึ่งห่างออกไปประมาณ 18 กิโลเมตรเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งต้องยกระดับตัวสะพานขึ้นในช่วง 1 ก.ม. สุดท้ายจากภูเขากวาดาร์รามาถึงกำแพงเมืองเก่า ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของเซโกเบียอีกด้วย โดยบริเวณรอบๆจะมี จัตุรัสอาโซเกโฆ (Plaza del Azoguejo) เป็นจุดศูนย์กลางของเขตเมืองเก่า บริเวณนี้จะมีบันไดให้ท่านขึ้นไปและสามารถมองเห็นวิวของเมืองและสะพานส่งน้ำได้อย่างชัดเจนและสวยงาม นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงจะเป็นเขตเมืองเก่าตามซอยตามถนนจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากกลับบ้านได้

นำท่านช้อปปิ้งที่ หมู่บ้านลาส โรซาส (Las Rozas outlet village) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 50 นาที) แหล่งช้อปปิ้งเอาท์เล็ทสุดหรูชานเมืองมาดริด สถานที่ที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มอบส่วนลดมากสุดถึง 60% ตลอดทั้งปี มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ และเครื่องเรือนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมายให้เลือก

ค่ำ   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริด (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 ช.ม.)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Tax Refund)

14.25 น.    ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ EK142 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

00.25 น.   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

03.05 น.  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
08 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 97,999 บาท 14,000 บาท 97,999 บาท 20 จอง

เงื่อนไข

 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
97,999 บาท
รหัส 008-7306 ทัวร์สเปน มหัศจรรย์...แกรนด์สเปน ดินแดนแห่งอารยธรรมและสถาปัตยกรรม
ราคาเริ่มต้น 97,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67
เดินทางโดย Emirates (EK)
ดูเพิ่มเติม https://rinnayatour.com/tour.php?tour_id=4257

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/031/008-7306.pdf

สนใจติดต่อ ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213
โทร 092-895-6245
LINE ID @rinnayatour
อีเมล sales.rinnaya@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213

15/6 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา