ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FURANO SNOW WINTER 2024

จำนวนการเข้าขม 16 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FURANO  SNOW WINTER 2024 - ริณนาญาทัวร์
รหัสทัวร์
057-6742
วันที่เดินทาง
มี.ค.67
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

  • สนามบินชิโตเซ่– เมืองฟุราโน –เดินเล่นชมนิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองหิมะ FURANO KAN KAN MURA
  • ลานสกี“WAKU WAKU SNOWLAND – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – อิออนมอลล์
  • โรงงานช็อกโกแลต - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
  • ตลาดปลานิโจ - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ – นั่งกระเช้าเทงกุโอตารุ

แผนการเดินทาง

เวลา 00.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง

เวลา 03.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620 เวลาญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

11.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินเล่นชมนิงเกิ้ลเทอเรส เป็นแหล่งรวมกระท่อมบูติกที่สวยงาม มีงานศิลปะและงานฝีมือเฉพาะทางร่วมกับผู้สร้าง ครีเอเตอร์ที่อยู่ที่นั่น มีร้านค้าที่จัดแสดงและทำผลิตภัณฑ์มากมายNingle Terrace ตั้งอยู่ด้านล่างโรงแรม New Furano Prince สร้างขึ้นโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอาคารไม้และทางเดินไม้กระดานที่สวยงามรอบๆมีน้ำตกและต้นไม้ ชวนให้หลงใหล และ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Furano Kan Kan Mura เป็นเมืองหิมะเล็กๆ ที่ให้ได้สัมผัสกับหิมะ ชื่นชมน้ำแข็งแกะสลัก และเล่นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับหิมะ ภายใน Furano Kan Kan Mura มีโซนต่างๆ ที่น่าสนใจสามารถสนุกกับกิจกรรมยามค่ำคืนที่ Furano Kan Kan Village ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับโรงแรม New Furano Prince Hotel ได้ที่นั่นมีสโนว์โดมคาเฟ่” ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากบล็อกหิมะกว่าสองพันก้อน ทั้งโต๊ะ เก้าอี้ และเคาท์เตอร์ต่างก็ถูกสร้างขึ้นมาจากน้ำแข็ง สำหรับผู้ที่พาเด็กไปด้วยขอแนะนำให้พาไปเล่นเรือยางวิ่งบนหิมะ Snow Rafting และบานาน่าโบ๊ท ส่วนกิจกรรม Snow tube ที่วิ่งไปตามทางที่ประดับประดาไฟยามค่ำคืนในระยะทาง 200 เมตรก็จะทำให้ท่านประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพิ่มวิตามินผิวให้กับร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้อย่างเต็มที่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

WAKU WAKU FAMILY SNOW LAND (รวมค่าเครื่องเล่นกิจกรรม ยกเว้นค่าเช่าอุปกรณ์สกี)มีกิจกรรมหิมะที่เด็กและผู้ใหญ่สามารถเพลิดเพลินได้ เหมาะสำหรับการพักผ่อนจากเนินเขา สำหรับผู้ที่ไม่เล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด และสำหรับผู้ที่มีเด็กเล็ก กิจกรรม: ล่องแก่ง บานาน่าโบ๊ทหิมะ สโนว์โมบิลควบคู่ สกีสำหรับเดิน รถเลื่อนหิมะให้เช่า คันจิกิ สโนว์โมบิล สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณของโรงแรม NEW FURANO PRINCE ไม่ไกลจากลานสกี FURANO ZONE

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยสวนสัตว์แห่งนี ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงท้าให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม จะมีขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ที่เป็นยอดนิยมของสวนสัตว์แห่งนี้นี่เอง ขบวพาเหรดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและมีโชว์วันละ 2 รอบ 11.00 น. และ 14.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE) ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี ให้ส้าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย

นำท่านช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ ที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคน ฮอกไกโดนั้นเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่น่าหลงไหลด้วยปริมาณสินค้าหลากหลายครบครันและยังมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวันอีกด้วย ที่นี่ไม่เพียงแค่จำหน่ายอาหารเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมายทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางและยา หากต้องการเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งระหว่างท่องเที่ยว

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMANEKU ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม โรงงานช็อกโกแลต (ISHIYA CHOCOLATE FACTORY) ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นที่เรารูจักในนาม SHIROI KOIBITO ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว เดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป (ไม่รวมค่าเข้าส่วนการผลิต) ช่วงฤดูหนาวยามค่ำคืนจะมีการประดับไฟ ให้ท่านอิสระในการถ่ายรูป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยวชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ (STEAM CLOCK) แห่งเมืองโอตารุ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ ตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นนาฬิกาไอน้ำเก่าแก่ที่เมืองแวนคูเวอร์

นำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวภูเขาเทนงุ (TENGUYAMA ROPEWAY) ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านล่างของภูเขาเทนงุ ภายในเมืองโอตารุ (OTARU) โดยกระเช้าแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะได้เห็นวิวสวยๆของเมืองแบบเต็มๆตา แถมยังจะได้สัมผัสธรรมชาติแบบเต็มๆปอดอีกต่างหาก ตัวกระเช้าเองจะสามารถขึ้นไปยังยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ใช้เวลาเพียง 4 นาทีเท่านั้น ถือว่าเป็นการใช้เวลาที่น้อยๆมากๆและเป็นวิธีที่สะดวกแบบสุดๆในการขึ้นไปยอกเขาเทนงุด้วย ทั้งระหว่างขึ้นและเมื่อขึ้นไปแล้วนั้นเราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆแบบ 360 องศา โดยจุดนี้นับว่าเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือ และอ่าวอิชิการิได้ทั้งหมด ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟที่สว่างไสว นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึก และภัตตาคารหรูสำหรับรับประทานอาหารและชมวิวไปพร้อมๆกัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี เปรียบเสมือนห้องครัวของชาวเมืองซัปโปโรมาตั้งแต่สมัยก่อน นอกจากปลาแซลมอน ปู และหอยเชลล์ที่เป็นอาหารทะเลเด่นๆ ของฮอกไกโดแล้ว ยังเต็มไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรอย่างผลไม้และผักนานาชนิด นับเป็นตลาดที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวเมืองซัปโปโรเลยทีเดียว ที่ตลาดนิโจในปัจจุบัน นอกจากจะมีร้านที่เปิดกิจการต่อเนื่องมาหลายสิบปี ก็ยังมีร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ และบริเวณรอบๆ ก็มีร้านอิซากายะ (ร้านเหล้า) และร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มมากขึ้น ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สามารถมาทานอาหารทะเลสดๆ ก็ได้ มาเลือกซื้อของฝากก็ได้

ย่านทานุกิโคจิ (TANUKI KOJI) ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร เป็นแหล่งช้อปปิ้งในร่มที่มีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร หรือปะมาณ 7-8 บล็อก จนถึงแม่น้ำ SOSEI ที่นี่เปิดมานานเป็นร้อยปี นับว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ทั้ง ร้านขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย

ย่านซูซูกิโนะ(SUSUKINO) นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโร(SAPPORO) อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่นที ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสู่ สนามบินชิโตเซ่

เวลา 11.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621

เวลา 17.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
09 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 6756,900 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6754,900 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6755,900 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
54,900 บาท
รหัส 057-6742 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FURANO SNOW WINTER 2024
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://rinnayatour.com/tour.php?tour_id=3453

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/031/057-6742.pdf

สนใจติดต่อ ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213
โทร 092-895-6245
LINE ID @rinnayatour
อีเมล sales.rinnaya@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213

15/6 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา