ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG เปิดท้องพระคลัง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

จำนวนการเข้าขม 10 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG เปิดท้องพระคลัง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม - ริณนาญาทัวร์
รหัสทัวร์
097-9050
วันที่เดินทาง
4-6 มี.ค. 67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
HONG KONG AIRLINE (HX)

ไฮไลท์

 • พระใหญ่นองปิง - วัดแม่กวนอิมฮองฮำ
 • รีพลัสเบย์ - วัดหลินฟ้า - วัดหวังต้าเซียน
 • วัดแชกงไซกง - วัดปักไท - วัดแชกง
 • อิสระช้อปปิ้งซิตี้และจิมซาจุ่ย
 • Synphony of Light

แผนการเดินทาง

00.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรผู้โดยสาร และสัมภาระโปรดสังเกตป้าย “สายมู ฮ่องกง”

03.20 น. บินลัดฟ้าจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX762 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็น ดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านสู่พระใหญ่นองปิง(รวมค่ากระเช้านองปิง) สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมี บรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก  จากนั้นนำท่าน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน เป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนำท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวนมาก

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน

อิสระชอปปิ้ง City Gate Outlet เป็นห้าง Outlet ขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่ใกล้กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานที่ขึ้นกระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิงมีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาช้อปปิ้งกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ ศูนย์อาหาร Food Republic, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kongห้าง City Gate Outlet มีแบรนด์ต่างๆ ให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike, Addidas, New Balance, Burburry, Coach, Michel Kor, Kate Spade, Polo Ralph Lauren, The Northface, Armani Exchange, Bally, Crocs, Columbia, Esprit, Evisu, Guess, Giordano, Levis, Lacoste, Puma, Tumi และ Timberland และเพราะห้าง City Gate Outlet อยู่ใกล้กับสนามบินมาก นั่งรถบัส 15 นาทีถึง

เย็น อิสระอาหารเย็น

พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก O Hotel

เช้า บริการอาหารเช้า (ติ่มซำ)

หลังจากรับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงเก่า (ไซกง) เป็นวัดแชกงเก่าแก่ อายุกว่า 300 ปี

จากนั้นนำท่านสู่ วัดปักไท เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลในลัทธิเต๋า ถูกก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 160 กว่าปีก่อนในเขตหว่านไจ่ นำท่านขอพรหนุนดวงกับเทพเจ้าหนุนดวง ขอเงินเก็บกับไฉ่ซิงเอี้ย  ขอคนเมตตา เอ็นดูรักใคร่ สำหรับวัดนี้ชาวฮ่องกงนิยมมาแก้ดวงชะตา แก้ชงประจำปี นอกจากนี้ยังมาขอพรให้เรื่องไม่ดีกลายเป็นเรื่องดี หรือคนที่เป็นศัตรูของเราเปลี่ยนใจมาเป็นมิตร จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักธุรกิจ ที่ต้องการปรับกระแสในชีวิตของตัวเองให้กลับมาดียิ่งขึ้น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านชมงานฮวงจุ้ย D DRAX โรงงานที่ขึ้นชื่อในการผลิตกังหันนำโชค  องค์กังหันทุกองค์ถูกวางและออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยโดยซินแซของฮ่องกง  ผ่านพิธีจากวัดแชกงหมิว โดยไต๋ซือ ที่ทำพิธีผ่านไฟ ปลุกเสกให้ทุกองค์ เพื่อใหทุกองค์ ที่นำมาสวมใส่เสริมความเฮง ความรวย มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เสริมฮวงจุ้ย ตัวใบพัดกังหันหมุนได้รอบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วยความเชื่อที่ว่า กังหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน จากร้ายกลายเป็นดี จะช่วย "ดึงดูนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป" พาชีวิตราบรื่น เจริญก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิ่งเข้าหา รับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม โชคลาภ เงินทองวิ่งเข้าหา รับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม นำท่านชม ศูนย์วัตถุมงคล ชมความงามปีเซียะที่เชื่อกันว่า ใครมีไว้บูชา เงินทองจะไหลมาไม่ขาดสาย และ มีจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงเพิ่มความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง วัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนานสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานนักรบแห่งราชวงศ์ซ้งเทพเจ้าแชกง แม่ทัพปราบศึกที่กล้าหาญ ในกองทัพของท่านยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทางทุกๆครั้งท่านจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัด ติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพของท่าน ซึ่งท่านมีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไปณที่ใดๆกังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคลนำพาแต่ความโชคดีมีอำนาจเข้มแข็งเสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่านชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้

จากนั้นพาท่าน อิสระชอปปิ้งจิมซาจุ่ย เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทั่วๆ ไปก็ต้องรู้จัก และพูดกันหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝั่งเกาลูน นับเป็นถนนสายช็อปปิ้งอย่างแท้จริง ทั้งสองฟากฝั่งของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดับ 5 ดาว บริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกันว่า ห้างสรรพสินค้าเขาวงกต ภายในห้างจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่มีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทั่วโลกจำหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นชื่อดัง TOY R'US ซึ่งหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดสำหรับเรือสำราญระดับโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายังซาลิสบิวรี่ บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์อวกาศ, ศูนย์วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์รี่, หอนาฬิกา

เย็น อิสระอาหารเย็น

สถานที่เที่ยวแนะนำ

20.00 น. Symphony of Lights ที่ริมแม่น้ำ ซึ่งจะมองเห็นตึกของฮ่องกงกว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูนเปิดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปิดตลอดการแสดงโชว์ อลังการสุดๆ โชว์นี้มีด้วยกันทั้งหมด 5 ธีม คือ Awakening, Energy, Heritage, Partnership และ Celebration (ฝนตกจะไม่มีการแสดง)

พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก O Hotel

04.00 น. นำท่านเข้าสู่ไหว้ขอพร วัดแม่กวนอิมฮ่องฮำ วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นวัดขนาดเล็กที่มีชาวฮ่องกงศรัทธานับถือกันเป็นอย่างมากวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐาน องค์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำที่มีชื่อเสียงเรื่องการให้กู้ยืมเงินเชื่อกันว่าท่านช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผู้คนจึงนิยมมายืมเงินทำธุรกิจจนสำเร็จร่ำรวย รุ่งเรืองโดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน้ าเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำพร้อมกับระบุวันเวลาในการขอพรด้วย จากนั้นนำธนบัตรตามฐานะและศรัทธาที่เราจะนำเป็นสื่อในการขอพร เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วนำเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง นำซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจำนวน 3 ครั้ง แล้วเก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค์ เป็นเงินขวัญถุง ถ้าประสพความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ให้นำเงินในซองแดงทำบุญหยอดตู้ที่วัดแห่งนี้ในโอกาสต่อไปวิธีไหว้ให้ปัง ให้ได้โชคลาภเงินทองต้องไปกับเราเท่านั้น

“ ร่วมพิธีเปิดท้องพระคลัง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ”

เช้า บริการอาหารเช้า (ติ่มซำ)

จากนั้นนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพลัสเบย์ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองชาวประมงเวลาออกเรือไปหาปลาในสมัยก่อน บริเวณวัดมีส่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม ประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้ายของวัด ซึ่งผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเรื่องการมีบุตร  และยังมีพระสังกัจจายที่เชื่อกันว่าสามารถขอเพศของบุตรที่จะมาเกิดได้ โดยหลังจากกราบไหว้แล้วก็ให้ลูบที่ท้องของพระสังกัจจาย ถ้าอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย อยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องขวา  ถัดมาคือ เจ้าแม่ทับทิมเทพีแห่งท้องทะเล ท่านจะคอยคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ หรือผู้ที่เดินทางไปไหนมาไหนท่านจะคอยคุ้มครองให้ปลอดภัย และมีโชคลาภ ถัดจากบริเวณที่กราบไหว้ขอพร ก็จะมีศาลาแปดเหลี่ยมริมน้ำ และสะพานเล็กๆ ที่ชื่อว่าสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานแห่งนี้ 1 ครั้ง ก็จะมีอายุยืนขึ้น 3 ปี

นำท่านขอพร วัดหลินฟ้า (Lin Fa) หรือวังดอกบัว วัดจีนตั้งอยู่บริเวณหว่านจ๋าย คอสเวย์เบย์ วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1863 ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ มีโคมไฟดอกบัวนับร้อยโคมที่เราสามารถมองเห็นได้ในวิหารเปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองของผู้ที่มานมัสการเจ้าแม่กวนอิม เคยมีประวัติเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยมาปรากฏกายภายในบริเวณวัด ชาวบ้านจึงสร้างวิหารที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวขึ้น นอกจากนี้ภายในวัดเรายังได้เห็นประติมากรรม จิตรกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะหลังคาและส่วนบนของผนังจะได้เห็นมังกรและนกฟินิกซ์และยังมีอีกหลากหลายให้ท่านได้ชม มีซินแซ นำสวด และ ขั้นตอนการไหว้ เน้นขอพรเรื่องการเงิน จากนั้นนำท่านนมัสการ

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจ้าตามความเชื่อชาวจีน เดิมท่านชื่อ “หว่องช้อเผ่ง” ท่านจะดลบันดาลพรเกี่ยวกับสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ต้องเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปป๎้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้า องค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี

เย็น อิสระอาหารเย็น

สมควรแก่เวลาพบกันที่จัดนัดพบและนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

23.50 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

01.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
04 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 6716,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  (HX)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่านไม่มีห้องพัก 3 ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระวันเดินทาง (หัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจในการบริการของทีมงานที่ดูแลคณะ)

เงื่อนไขการจอง

 1. มัดจำท่านละ  5,000  บาท ชำระส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. ชำระเงินหลังจากที่ได้รับอินวอย  ตามกำหนดเวลาที่ระบุ
 3. ส่งเอกสารพาสปอร์ต ภายใน 21 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
รหัส 097-9050 ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG เปิดท้องพระคลัง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
เดินทางช่วง 4-6 มี.ค. 67
เดินทางโดย HONG KONG AIRLINE (HX)
ดูเพิ่มเติม https://rinnayatour.com/tour.php?tour_id=3072

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/031/097-9050.pdf

สนใจติดต่อ ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213
โทร 092-895-6245
LINE ID @rinnayatour
อีเมล sales.rinnaya@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
ริณนาญาทัวร์
เลขที่ใบอนุญาต 11/11213

15/6 ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา